Generalforsamling i løff onsdag d.2.april

17. marts 2014

Indkaldelse til generalforsamling i LØFF

Bestyrelsen for Lejre Økologiske Fødevarefællesskab, LØFF, indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 2. april 2014 kl. 19.30 i Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21, 4330 Hvalsø.

Kom til fællesspisning
Forinden kan du og familien få aftensmaden serveret for 45 kr./person. Kl. 18.00 står spisehuset nemlig klar med dagens ret, der så vidt muligt er tilberedt af lokale, økologiske råvarer.

Tilmeldingen sker ved at sende en mail til karen@katroj.dk senest onsdag den 26. marts med angivelse af navn og antal personer. Betalingen sker på dagen, og der vil være mulighed for at købe drikkevarer.

Dagsorden
1): Velkommen
2): Valg af dirigent og referent
3): Beretning
4): Årsregnskab
5): Budget
6): Udviklingsmuligheder for LØFF v/bestyrelsen
7): Indkomne forslag
8):Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
9): Eventuelt

Frist for forslag
Eventuelle forslag til dagsordenen skal fremsendes pr. mail til bestyrelsen senest 19. marts:
karen@katroj.dk.  Indkomne forslag annonceres i pakkeriet samt på hjemmesiden ugen inden generalforsamlingen.

Vi håber, vi ses!

De bedste hilsner
LØFF's bestyrelse